🎁 ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡ 🎁

ਇਨਾਮਕੋਡਕੈਸੀਨੋਦੋਸਤਾਨਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
20FS – MegaquariumMEGA20Fair Go🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – Mariachi 5MARIACHI-20Fair Go🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
100FS – Plentiful Treasures100ENJOYFair Go🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
10FS – T-Rex II10-TREX2Sloto Cash🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS20SPINSWINSloto Cash🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – Cash Bandits 3FREE20BANDITSSloto Cash🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – Parrot PartyPARTYMI20Miami Club🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
25FS – Fat CatCATSPINS25Miami Club🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
50FS – 1st And 10FDOWN50Miami Club🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
50FS – Double HeaderSTRIKE50Miami Club🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
50FS – WOC IIBIGWHEEL50Miami Club🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
100FS – Mystic GemsMYSTIC100BENMiami Club🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
10FS – T-Rex II10-TREX2Uptown Aces🇺🇸United States ✅
ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – Secret JungleSECRET-20Uptown Pokies🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
100FS – Big SantaBIG100SANTAUptown Pokies🇺🇸United States ✅
ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
50FS – Plentiful TreasuresPLENTI50FULUptown Pokies🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – Wrath Of Medusa20-FREESPINSDesert Nights🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
80FS – Mystic WolfMYSTIC80Slots Capital🇺🇸United States ✅
ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
100FS – WOSWITCHES100Slots Capital🇺🇸United States ✅
ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – Wrath Of Medusa20-FREESPINSSlots Capital🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
25FSBlack Diamond
🇺🇸United States 🚫
ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
25FSBox 24
🇺🇸United States 🚫

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
25FSSpartan Slots
🇺🇸United States 🚫

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
100FS – FHMFHM100Red Stag🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
47FS – Cherry BlossomsCHBL47SLOTSRed Stag🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
100FS – Cash Bandits 3CASHBAND100OzWin🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS20FREEOzWin🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – Cash Bandits 3CASHBAND20OzWin🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – EHPPARTY20OzWin🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – Frog FortunesFROGFORT20OzWin🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
20FS – IC WinsICWINS20OzWin🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
25FS – Cash Bandits 3CB25SPINSOzWin🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
25FS – Witchy WinsWW25SPINSOzWin🇺🇸United States ✅

18+, ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਿਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਇੱਕ ਸਲਾਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗੇਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੈਸੀਨੋ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡ ਨੰਬਰਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਕੈਸੀਨੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?

ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਈਨਅਪ ਜਾਂ ਸਵਾਗਤ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਸੀਨੋ ਅਕਸਰ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੈਸੀਨੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਸੀਨੋ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਇਹ ਬੋਨਸ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸੀਨੋ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਿਨ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੇਮ ਜਾਂ ਕੈਸੀਨੋ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਪਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 1x ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80x ਜਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਪਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੈਸੀਨੋ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਮੁਫਤ ਸਪਿਨ ਕੋਡ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ